Facebook

Aanmelden

Algemene informatie

In 2002 is in Maasbree een winkeliersvereniging opgericht. Alle bedrijven binnen Maasbree, zijnde detailhandel kunnen van de vereniging lid worden.

Doelstellingen
De doelstellingen van de vereniging, t.b.v. haar leden, zijn:

  • Het behartigen van de belangen van leden ondernemers tegenover diverse externe instanties (gemeente, politieke partijen, de brandweer, etc.).
  • Het zoeken naar samenwerking tussen de bedrijven,.
  • Het opzetten van diverse akties: o.a. jaarlijkse winkelaktie.
  • Het organiseren van informatie avonden (bijvoorbeeld rond nieuwe wet- en regelgeving).

Om voldoende draagvlak te krijgen binnen Maasbree en de ondernemersbelangen goed te kunnen dienen is het van groot belang dat zoveel mogelijk ondernemers lid worden.

Contributie
De contributie wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en wordt middels een automatisch incasso geïnd (zie aanmeldingsformulier).

Aanmelden
U kunt zich als lid opgeven door invulling van het aanmeldingsformulier.
Gelieve dit formulier uit te printen, in te vullen en in te leveren bij het secretariaat.

Telefooncirkel
De winkeliersvereniging heeft een telefooncirkel. Bedrijven kunnen een telefoonnummer opgeven waar men bereikbaar is en bij eventuele calamiteiten gebeld kan worden. U kunt aangeven op het formulier of u op de eerstvolgende uitgave vermeld wil worden.

Saval
Wij hebben inmiddels een collectief contract voor het onderhoud van brandblussers via Saval.
U kunt op het aanmeldingsformulier aangeven of u interesse hebt.